• Легализација објеката по новом Закону (из 2015.)

  • Легализација кућа, зграда, производних погона широм Србије

  • Геометар Јагодина, услуге легализације објеката Србија

Геодезија ПроНаша референц листа је прилично обимна. А како и не би била када се већ више од 10 година бавимо геодетским мерењима, снимањима, наше услуге пружамо широм Србије, наша возила се често могу видети и ван Поморавског округа, и то не само код првих суседа (Баточина, Лапово, Ћићевац, Варварин, Ражањ, Сталаћ…) већ и даље. На помен имена „Геодезија Про“, Јагодина, Ћуприја, Параћин, Рековац, Деспотовац и Свилајнац се подразумевају. Из референц листе издвојићемо:
» Снимили смо преко 2000 км дистрибутивно гасоводне мреже и 3000 кућних прикључака на територији општина Јагодина, Ћуприја, Параћин, Рековац, Деспотовац, Баточина за потребе увођења у операт катастра водова под окриљем инвеститора Високоградња Инжењеринг,
» Геодетски снимак, уцртавање објеката у катастарски операт, комплетна легализација,
» Велики број снимљених топографских планова за потребе архитектонског и грађевинског пројектовања, израде урбанистичких пројеката, парцелације, препарцелације,
» Сви потребни геодетски радови на изградњи ЗООПАРКА у Јагодини,
Сви потребни геодетски радови на изградњи СТАДИОНА ОФК Јагодина» Сви потребни геодетски радови на изградњи СТАДИОНА ОФК Јагодина,
» Обележавање високе тачности и снимање више десетина објеката велике спратности за колективно становање,
» Радови на обележавању и постављању стубова рефлектора стадиона ОФК Јагодина,
» Преко 3000 снимљених индивидуалних објеката.