• Легализација објеката по новом Закону (из 2015.)

  • Легализација кућа, зграда, производних погона широм Србије

  • Геометар Јагодина, услуге легализације објеката Србија

Геодезија ПроГеодетска канцеларија „Геодезија Про“ на територији Поморавља, али покушавајући да будемо скромни, морамо рећи и на територији читаве Србије, за Вас брзо и ефикасно може обавити бројне послове и задатке из домена геодезије:
» Снимање подземних и надземних водова и инсталација,
» Израда ситуационих и катастарско-топографских планова,
» Обележавање свих врста објеката,
» Парцелација и препарцелација,
» Снимање објеката,
» Израда топографских снимака,
» Омеђавање и деоба парцела,
» Идентификација парцела,
» Остали стручни геодетски радови.