• Легализација објеката по новом Закону (из 2015.)

  • Легализација кућа, зграда, производних погона широм Србије

  • Геометар Јагодина, услуге легализације објеката Србија

Геодезија Про» Leica NetRover GS08,
» GPS system 900 LEICA,
» Тотална станица LEICA TC 407,
» Нивелир LEICA SPRINTER 250,
» Универзални грађевински ласер LEICA RUGBY 50,
» Информациони систем са пратећом софтверском подршком,
» Плотер HP DesignJet500-A0 са могућношћу штампе великих формата,
» Службенa возилa.