Legalizacija-objekata-2ЛЕГАЛИЗАЦИЈА КУЋА, СТАНОВА И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
(по „новом Закону“ из 2015.)

У складу са законом о озакоњењу објекта, геодетска канцеларија “ГЕОДЕЗИЈА ПРО” пружа услуге израде геодетског елабората као саставног дела извештаја о затеченом стању за озакоњење објекта. Овај елаборат се израђује у складу са прописима о државном премеру и катастру. Важно је напоменути да је елаборат у потпуности усклађен са тренутно важећим Законом о легализацији објеката донетим 2015. године.

Садржај извештаја о затеченом стању садржи:

  • елаборат геодетских радова,
  • снимак изведеног стања,
  • изјаву лиценцираног лица да објекат испуњава услове у погледу носивости и стабилности (изјава одговорног пројектанта) као и
  • изјаву власника незаконито изграђеног објекта да прихвата евентуални ризик коришћења истог, с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење.

По утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта, пре доношења решења о озакоњењу у складу са законом, власник незаконито изграђеног објекта плаћа таксу за озакоњење.
Висина таксе зависи од класе, површине и намене објекта, као и начина коришћења објекта.

У најкраћем могућем року геодетски биро “ГЕОДЕЗИЈА ПРО” ће за Вас сачинити комплетан извештај потребан за озакоњење.

Захваљујући нашем искуству, најмодернијој опреми коју поседујемо и мобилности наших екипа, наша возила се могу видети у Јагодини, Ћуприји, Параћину, Свилајнцу, Деспотовцу, Рековцу, Баточини, Ћићевцу, Варварину, Ражњу… Заправо читава територија Србије је терен на коме брзо и ефикасно можемо пружити услуге легализације Ваших објеката.