• Легализација објеката по новом Закону (из 2015.)

  • Легализација кућа, зграда, производних погона широм Србије

  • Геометар Јагодина, услуге легализације објеката Србија